Home Thungainom NGAILUT AHILOULEH LUNGSET KITIHI THINA BANGA THAHAT TAH AHI

NGAILUT AHILOULEH LUNGSET KITIHI THINA BANGA THAHAT TAH AHI

299
0

NGAILUT AHILOULEH LUNGSET KITIHI THINA BANGA THAHAT TAH AHI


by Shonkhogin (Hegin) Haokip Maranatha Cottage Hebron Veng Phaipijang Langol Imphal West # 9774096152


Ngailut kitihi Thina banga Thanei tah ahi. Solomon.8 : 6


Semtilla chu thina ana umlou ahin, athua thina ana umvangin chonsetna ana umloujeh in thina chun tha ananei poi. Pathenin naneh nini nathi teiteiding ahi, ati vangin aneh tokah lhon chun, thina in imacha tha ananeipoi. Thina kitihi thaneitah aman amai khahkhah chu, alen hihen, aneo hijongleh, ahao hihen, avai hijong leh, aching hihen angol hijongleh, aman ahin phahphah chu alonaje umlou ahijenge. Thina in mi aval lhum bang le koimacha akichat loule khentel aneilou banga ngailut jonghin hitabanga chu tha anei ahi akiti. Hijeh a chu ipi pi hijong leh nangailut masanga phatecha a nakhol toh masat angaije. Ngailut ahilouleh kilungset kitihi thucheng ngeitah ahin, apha khat chu amatkhah leh aphanan, aphalou khat chu amatkhah kalse chu thina banga thahat thanei ahi tin, Pathen thun aseije. Aphalou khat nangailut khah kal se chu, nangailut jouphat leh nakhel thei lou ding ahitai. Hijeh a chu mi tamtah henasa sa a thina lam ajotlona hiche jeh ahi.

Amasapen tah in tahsa lam pang gahve masauhite, natahsa a dinga phachom lou ipi hijongleh thil imacha nadeichat louding, na ngailut louding ahi. Nehle chah lama natahsa sukhathei, natahsa damona thei thil, nahin kho chomsah thei thil imacha naneh louding, nadon louding, tejong (taste) natelouding ahi. Tekahin, ju, cherup beri ,kowa, khaini, talap, twibuh kitiho chuleh hitabang adangdang hohi ingailut louhel diu ahi. Ajehchu hitabang thil thenglou hohin tahsale lhagaova thina ahinpoh lut ji ahi. Bible in natah sauhi Pathen intheng ahi ti nahetlou u ham? Hitabang thilho ngailut louna na dia ineova patna kichih thei angaiye, chutileh nahin kho a imacha aphachom louding nana ngailut khah lou ding ahi.Chuleh tahsa lam ngaichat, mit deichat, lungngaichat adeh-a mit a vetnom tamtah umjong leh nahinkho suhboh thei, susethei athenglou aboh kiti pou nangailut louhel ding ahi. Nanakol jong thilphalou Pathen in adeilou thilho ngaina namanchah lou hel ding ahi. Mit leh nakol a kona nakihen oh louhel na dinga chu hiche thise hohi kichepna a naneilou helding ahi.

Anichan na a sei dingin thilkeohi achat theilou ahamtheilou ahijehin eihon ngailu lheh jong leuhen amahon eingailu theipouvin, aphalou hijongleh, ilha nom phat phatleh lha thei ahinathei chanjong aumin, ahinla Mihem vanghi ingailut khel kalse chu thinathei ahi jenge. Khatvei nangailutna napeh kalse chu namoh lha thei lou ding ahi. Hijeha chu nangma ding mong ahi ti nahet lou ngala ahileh kalungset ne tin lungset hi kichepnan neihih beh in, ajeh chu lungset kitihi thina banga thanei , gunei ahi-e ti sumil lou jenin, ahitina lama mitamtah in aphatlou achanglouva ahinkho akimansah lojinao hiche jeh ahi.

Athumna a seinom chu ahileh Pathen ngailut dingdan hi phatecha kholtoh angaije. Pathen hou kitihi haona dinga, thepna dinga, damtheina ding sehseh a hou ding ahipoi. Pathen hi Hou dinga lom mongmong ahin imacha kimu hih beh jongleh amahi houtei teiding ahibouve tia nahou phatle bou achunga kiseiho jouse hi nachan ding ahibouve. Hijeh chun, adihlouva Pathen ngailu hikhanate, ngailut kiti(Love) hi Thina banga thanei ahijeh in adihlou ngailut khah ding kitihi tijat umtah ahi. hijehchun, ipi hijongleh leiset chunga ngailut dinga lomho amasapen tahin, Pathen, abana life partner kilhen dingdan, abana leiset thilho ngailut dingdol ho dihtah a kilhen kitihin leiset chunga Hinkho manlo ahinpohdoh ding ahi. Pathenin asimho jouse hinkho a apha kilhenje chihna le hetna eipe taohen.

Previous articleAW KAPIENNA THINGLHANG LEH SENGUOL NGEI-II
Next articleTHE LAND OF GHOST-III