Home Lahkhom KHATVEI PENGKIT THEI HILENG KANOM NGEIYE -II

KHATVEI PENGKIT THEI HILENG KANOM NGEIYE -II

383
0

Love story

(Episode-2)

Writer: S.Lien.
Arrange: Naocy Haokip

Ka ki ngaipi mai mai ho simlouva damsunga gin-um jing dinga kaki teppi ho mi sagi (7)🤣 lah-a jong kangai deh pen Mihousa tah Moreh langa kivei UJohn ka call tai…..

📞The number you have dial is speaking to someone else 🙄

Minute thum jouva ka call kit jong leh chuti ma..🤔
Computer lungset tah-in akihoupi jongchu koiham nei seipeh o🙏🙏 kiti leh ka nom hel jeng tai 🙁

Chomkhat jouva call kit kagot chet leh eihin call vanglah-in
Lunghang thim jong leh koi to kihou ahi jong helouva lunghan jeng nadan umlou, Kanun eihou na chu hileh kangai tah ho koma chu, kelngoi nou kibang kit.

A ring chejou kon chet’in ka pick in Haro, kagah ti leh, ahung nuiyin, nalkit tai, ipi paova nahin received hita 🤣 ahin tin
Keima: Bukpi paova😄 koitoh kihou bepseu nahiu’va seidijong nahet tam toh uve kei chula kana lhase man dehchet in, chechan lomlom phone a seidi kahe hih-e.
John: Koima toh kaki hou hih-e.
Kei: 🙄 tijat sah-a koima toh kihou louva, compuer jong hi milhem thei ngap hamo..?
John:Oo 😂 koima tichu, monmo khat nei hikhan nate kati na hichume, ka von lah na Mahajon pa toh kihou kahibouve, ngaidam🙏
Kei: Itih a nahung di hamo UJohn Lamka langa? Kahin ngai ji dan hi o, nanghin munchoma na umleh neihet phah jilou khat hai, kei hin la nangtilou Gollhang dang um talou kabah sah-in.
John: Hin kingai ngei hih dihamo Merina, kadamleh jingleh hung di kahi, kahung phatleh Dam langa iche di hichu o.
Keima: Umm, nang sei sei chu ipi hileh OK 👍
John: Me, kamahajon pan eihin call kit’in gah kihoupi inge-o, ol’leh kihou kit nate, atin call a cut tai.

Ka kihou kah-uva chun ka inlhang nuu hunglut hidi ahin ahan jah jah chu kagah jan Kanu toh kina lhon khat ham kati manin, kaga ngai phat phat leh a inn mai nu chunga lunghang anahin,
abul chula mitoh kakihou pet ahi jeh-in ka ja pon,” “chenu khun khatvei tah chu eihin kichou roh ri hi khu, nikhat chu amaichanga aboh jouse khu ka khot lhah di chu” ahin tin
Ka lungthimin Nal ta ponte onk?? 😂 katin
Ahin sei jom kit’in, anen jong keiho inlang ngen’a ahin boh, aphat mo dan dan khu, Houina alut leh apha dan danin umin tin, houin ahin khel khel chu mi seiset di hol’in tin, Humpi, kelngoi vun sil hija khu, moh a kei mi kasei se nom pon sei nom leng nilhuma sei dijong umveh ta, ahin ti leh,
Kahung nuidoh deh chet’in, Miseiset nom vangleh nasa tan te onk..???😂

Ka phone charging chu kagah vet leh whatsapp message khat ana umin, Mimin’a anahi.

Merina, nakoma thu khat kasei thei di hamo🙏🙏
Kei: Ipi seimo hidi ham ipi thu hita UMin
Mimin: Merina, nakoma kama sei ding kati leh kasei ngam jipon hiche Message mol tah-a kahin jih hi kama ka sei bangin eina san peh teiyo na🙏
Kahin mu nia konin namel hoinan ei-ngolsah in chea kon chun ka lungset nachu, nang nop le da thu um lovin kahin petai, eisan peh tei teiyin ti jeng ding jong kisonlel nan ka dimin eina hetthem peh teiyin tichu ka hin sei masat ahe🙏

Kei” 😡 Hoi kahin sa e nati chu kahethemin san jong sang’ing kate, hijongleh kahin lungset’e neiti vang chu hin vel sei da o, lungset ding mi hijat lah a Kei eilungset ding chu Officer ham ahilou jong leh Sumhao jep ahilou leh eilungset joupon te, ajeh chu kei hi natong khalou bujong hon theilou kahin kei ei lungset ding chu a-inchen’a jong kei chunga mi ahi ngai ahi, lungset thei dang ana kihol’in lang, chechu ahilou leh IAS na hung kai phat leh kana um nahlai leh kihou kit naite, nang lunggel’a chun hin vahlel ponge, nati jong himai thei ahin, Henge bu chu kine mat nante, bu hi athupi ahipon Inchen khosah a mi iphah jou lou leh ilunggel jong suh nem jep ngai kasa e, Na inchen kibahpi nungah melhoi tah tah jong atamin, che ho khat tou chu ngaito lechun, nanga din phajon te ti chu kahin seipeh ahi, lunghanga kasei ahipon nanga ding gelna joh a kahin sei ahi, seikhel seival aumkhah leh ngaidam 🙏

Katia ka send kit leh, athip keiyin imacha ahinsei kit tapon, kathusei chu avel’a ka vet kit leh, ama adin vang ngai hah thou din ka ging chan hijong leh kaki sih pon ahi.

Buneh jouvin Facebook ah ka lut’in
Call leh message la hunglut talou
Jan pung 10 ahi phat’in ka lum tai
Mang khat ka neiyin, ka manga chun ka-UJohn’in, pahcha khi hoitah khatleh milim naocha khat ahin choiyin mailhai tah-a kei kom lang hinjon ka mu’n.. Kahung khang doh-in, kamang chu ipi lang koh ahi de o katin, kalung gim lheh tai, aphalou din vang kakoi nom beh pon hijongleh kagel phah lou ahi jeh-in kalung anom pon, lunggel khat kahin nei tai…

To be Continue Next Episode

Note:
Chomcha hijongleh lunglut tah-a nasimchai jeh-in kakipah e, asim jouse Pathenin phatthei noboh cheh-u hen, aban hi jingle anasim jom kit taute.

Previous articleKHATVEI PENGKIT THEI HILENG KANOM NGEIYE -I
Next articleKHATVEI PENG KIT THEI HILENG KANOM NGEIYE -III