Home SK Sitlhou KHANGMANG PAo

KHANGMANG PAo

176
0

~s.k sitlhou

Pasal nungah hel hat tah khat hi hou ina aga ki khomin ahi. Ama jong Houin sunga ahung ihmu/lulhu tan, Thusei pan thu asei pet tah in a hung khang mang pau vin, “Guolpa, Nemboi noi let dan khu, tham nuom aum vale” ahin ti doh ie.

😂😂😂🖐

Previous articleHATZAKIM THUCHIH
Next articleTHIP BEH