Home SK Sitlhou KEI KAHI POI

KEI KAHI POI

511
0

~s.k sitlhou

Khuo sung khat na hin numei a tanang/angol thim khat hi a um in ahi. Ginchat phah lou hiel in nau ahin vop tan, khuosung mipi abuoi lheh uvin ahi. Hausa pun jong ahin khuol tan, koima chan kei suh gai ahije ati povin, “kei kahi poi” ati chieh uvin ahi. Nikhat jou vin pasal khat Ai mana kum 2 ga um din aki pat doh ie.

😂😂😂✌

Previous articleTHANGKO THIEMLOU
Next articleTATA TYRE