Home SK Sitlhou IPI NABOL PEH AM?

IPI NABOL PEH AM?

509
0

~s.k sitlhou

Pu Thangpau hi sipai Hawildar ahin ahi. Sum sang ahi jeh chun nei le nei hih le mihon sum nei ding bou vin atahsan un ahi. Ama la koi het peh lovin sum kiti anei kha kit pon ahi. Nikhat hi aloi hoto aki mu uvin, hiti chun ahoulim khom uvin ahi.

Aloi ho – Pau, nang la sum sang nahin, na jinu pa te ipi na bol peh ji ai mo? Tulai leiset hi pasal in ama pien na nu le pa sangin, aji nu le pa a ngailu jo uve.

Thangpau – hmm….ima bolpeh kanei nai poije, a chanu u kabol tailo ima kabol peh nai poi.

😂😂😂🖐

Previous articleMARY NAOVOP
Next articleAJIPA JUKHAM