Home SK Sitlhou IMUT PHAT NIN

IMUT PHAT NIN

404
0

~s.k sitlhou

Jan ahung hin, ihmut ding konin pasal pan ajinu koma.

Pasal-chapang ho jong a ihmu thip tauvin….

Numei- (hope nei tah in) ipi hitam heo.

Pasal-Data hin ON inlang nin hotspot o.

😂😂😂🖐

Previous articleDih di baha?
Next articleAJINU LUNGHANG