Home Chaga Thusim CHONSE PUMPUMA VAN GAM LUTDIN NANG LE NANG KILHEPLHAH DAN-2

CHONSE PUMPUMA VAN GAM LUTDIN NANG LE NANG KILHEPLHAH DAN-2

306
0

Bro.Hegin Haokip
Maranatha Cottage Hebron Veng, Phaipijang Langol. Imphal.14/04/2020

Keihon ama a kona kajah u nangho kahilson u chu hiche hi ahi,Pathen chu vah ahi, ama a chu muthim himhim um lou hel ahi, Amatoh kiloi kahi itiuvah muthima ivaleu vangle, thujou sei ihiu ahin, chuleh thutah chu nit lou ihiuve.IJohn1:5-6_

Pathen chu vah ahin, ama a chu muthim him him umlou ahi. Amatoh kiloi kahi itiuva muthima ivale vanguleh, thujousei ihiu ahin thutah chu nit lou ihiuve ati jangkei ahi. Pathen chu chonphatna dimset atheng ahi itiuvin, Ama a hi chonsetna him him umlou ahin. Eihon ama tahsan kahi ahilou leh ama nungjui kahi iti uva chonsetna ho chu ibolbol thei nah lai juva ahileh eima le eima kilhemlha ho chu ihi diu ahibouve. Ama vah a aum banga eiho jong vah a chu ivale vanguleh khatle khat kiloikhom ihiu ahi ati.

Hijeh a chu, eihon jong Pathen in kachonset eingaidam pihtai iti uva ahileh chonset iboltah lou diu tina ahi. Ahinla, tulaihin, hiche chu ahi tapon, kapengthah tai tia chonset bolle bollou hi iboipi tapouvin, hijeh chun mi pengthah khat jong chu achonset jongleh kilom mo isah deh tapouvin, hijeh a chu apengthah le apengthah lou akikhehna imacha umlou ahitai. Mikhat hi imopoh a counselling aga kibolle ipi ahinsei jiuvem itileh hiche kuma chu kana penthah hita chu o, tua hi kagenthei behseh phatna kana lhahsam khah a kahiti doh ahitai, tia noptaha kiseidai loijong mi aumdapoi. Apengthah kahi tia chonset bolla imacha bola kingaitolou mi atam behseh tan, hijeh a chu Pathen hou kitihi koima ngaichat thei jin aumtapoi.

Hijeh chun,sopi nangma jong natahsan nahi nakisuh chet louleh Pathen lenggam lut le mah nangma jeh a mi tamtah lamvai ding ahi tihi sumil pouhite. Hijeh chun, I Bible u vin, Pakai Lamlen semtoh san koijun, alampi semjang uvin, atihi thilkhoh tah ahi. Lhagao hinkho a din eiho HINKHO jonghi Pathen lamlen tabang ihiuve. I-hinkho u akitupma vetjui thei ihiuleh lam nomtah a kisem tabang ahin, ihinkho chu akituplouleh lam hah satah tabang ahin,hitabang lampi a chun koima achenompoi. Hijeh a chu, Pathen thun DAMKOM chengse kidipchama, MOLSANG jousele lhang jouse kisuneem ding; LAMKON chu kisujang a APHOUNA chu kisunam ding ahi ati. Luke.3:4-5.

Hinkho a damkom tabang akiselguh hinkho hohi kineosah leh kisih puma kiphondoh angaije. Molsang tabang kiletsah na hinkho ho jonghi Pathen leh mihem ang sunga kineosah angaije. Kineosah kitina pentah hi ahileh eima ihina bang bang a kiphondoh thei hi ahi. Lamkon tabang i-hinkho konchetchut (crooked) ho suhjang angaije. Chuleh achaina in, phuonbelbul ho tichu lampi anaamlou ho suh nam pih ding tichu i-hinkho a mi boina thei (confused) ho hinkho man lou ding ahi.

Tekah na in kapeng thah tai kitia chonset soh a ki-umjing nalai, hitiho tabanghi mitamtah a dia kipal na thei tah ahi. Hitabang chu auma ahileh kisuhdih angaijin ahi, achuti louleh mi ikipal sah thei u ahi, ti sumil pouhite. Eihon Pathen adih a ama deibanga ihou theijuva ahileh, mitamtah in Pathen mihuhhingna hi ahinhol dingu akimuthei diu ahi.

Previous articleKA NUNO JEH IN KASEN GOLNGAI KACHAN LO E
Next articleINSANG/INDAN, ZOULEN GAM