SAMANG JALKHOM-SA

SAMANG JALKHOM-SA VAILOU KON KHOMSA-IV

0
LOVE STORY- HINKHO THUSIMπš†πš›πš’πšπšπšŽπš— π™±πš’- π™Άπš˜πšπš˜πšž π™²πš‘πš˜πš—πšπš•πš˜πš’(7219368064)Final Episode-4Hichun kisih nale kiphatlam na lentah kanei vang in masang a koilah hihenlang hoilai mun hijongle jumle...
SAMANG JALKHOM-SA

SAMANG JALKHOM-SA VAILOU KON KHOMSA-III

0
LOVE STORY- HINKHO THUSIMπš†πš›πš’πšπšπšŽπš— π™±πš’- π™Άπš˜πšπš˜πšž π™²πš‘πš˜πš—πšπš•πš˜πš’(7219368064)Episode-3Hichun mangboi injong lungthim a eibol ahiding chu kahin gingmo tan chingthei tah in hinkho kamang in ahi.Mangboi...
SAMANG JALKHOM-SA

SAMANG JALKHOM-SA VAILOU KON KHOMSA-II

0
LOVE STORY- HINKHO THUSIMπš†πš›πš’πšπšπšŽπš— π™±πš’- π™Άπš˜πšπš˜πšž π™²πš‘πš˜πš—πšπš•πš˜πš’(7219368064)Episode-2Hichun bell ahung gin phatchun kaloinu toh kakihouna ban kajop theilhon tapon school sunga kalut lhontan ahi.Kaloinu kikim...
SAMANG JALKHOM-SA

SAMANG JALKHOM-SA VAILOU KON KHOMSA-I

0
LOVE STORY- HINKHO THUSIMπš†πš›πš’πšπšπšŽπš— π™±πš’- π™Άπš˜πšπš˜πšž π™²πš‘πš˜πš—πšπš•πš˜πš’(7219368064)Episode-1Lungsed dihtah helou koiham? Jong kana hetlou lai nikho ho koukit kanom in hinlah koukit theilou phatce sa...
LHASET NA MITLHI

LHASET NA MITLHI-V

0
LOVESTORY Episode-(5) FinalWritten : Gogou chongloiLAST-PARTHinlah ken kachunnu, kapenna kanu ahichu Kahe in hinlah kanu'n vang kei eihe tapon, achapa kahilam...

THILHA NUNGAH NU-III

1
Thilha ThusimFinal Episode-IIIπš†πš›πš’πšπšπšŽπš— π™±πš’- π™Άπš˜πšπš˜πšž π™²πš‘πš˜πš—πšπš•πš˜πš’(7219368064)HINKHO THUSIM//So masat banjomKalungset neocy toh keinin jong loulai jon in na katongpan lhontan ahi.Kana toh namun lhon chun...

HEPA KANEO LAIYIN NEINA HIL LE CHUN

0
(Short moral story)πš†πš›πš’πšπšπšŽπš— π™±πš’- π™Άπš˜πšπš˜πšž π™²πš‘πš˜πš—πšπš•πš˜πš’(7219368064)Masang laihin mihaosa tah khat mipa khat ana ummin hiche mipa chun chapa pasal khat aneiyin ahi. Hiche mipa...

THILHA NUNGAH NU-II

0
Thilha ThusimEpisode-IIπš†πš›πš’πšπšπšŽπš— π™±πš’- π™Άπš˜πšπš˜πšž π™²πš‘πš˜πš—πšπš•πš˜πš’(7219368064)HINKHO THUSIM//HICHUN KALOI HO LAH A APAM POTPEN PACHUN KALOI TENI CHU AKOUDOH IN AKIHOU LHI CHULCHUL UN PAOBUT...

THILHA NUNGAH NU-I

2
Thilha ThusimEpisode-Iπš†πš›πš’πšπšπšŽπš— π™±πš’- π™Άπš˜πšπš˜πšž π™²πš‘πš˜πš—πšπš•πš˜πš’(7219368064)HINKHO THUSIM//Hiche thusim hi 2016 kum a kana thilto chu ahitai. Keiho chenna hi saikul gamkai sung ahin keiho...

KAHUNG VAIGEI TAI NAO-IV

0
LOVESTORYFinal Episode-4πš†πš›πš’πšπšπšŽπš— π™±πš’- π™Άπš˜πšπš˜πšž π™²πš‘πš˜πš—πšπš•πš˜πš’(7219368064)Ka innei pin ameh lih jouchun masang hinkho ho kagel doh in ka inneipi hiti dingchun kagel theipon hinlah kapenna...

CHATE THEMJILNA A NULEPA MOPOHNA

0
πš†πš›πš’πšπšπšŽπš— π™±πš’- π™Άπš˜πšπš˜πšž π™²πš‘πš˜πš—πšπš•πš˜πš’(7219368064)Thubulkho:Chate school admission bolpeh a angaichaho suhtohpeh sehseh in nulepa mopohna kichai ahipoi. Nikho khat hopli a hop'a hopkhat bou school...

KAHUNG VAIGEI TAI NAO-III

0
LOVESTORYEpisode-3πš†πš›πš’πšπšπšŽπš— π™±πš’- π™Άπš˜πšπš˜πšž π™²πš‘πš˜πš—πšπš•πš˜πš’(7219368064)Neonu insung a ka inneinu dia kakipui chun kanu le kapa jong ana imu naipon ahi. In kaga lhunjou lhon...
error: Content is protected !!