HENO NACHAPA CHU KEI KAHI

HENU NACHAPA CHU KEI KAHI-II

0
HINKHO THUSIMBY- GOGOU CHONGLOIEpisode (2)Kapan eida lhah jouvin keijong kapenna Manipur jon in ka insung mite holding in Manipur chu kahung lhungtan ahi. Manipur...
HENO NACHAPA CHU KEI KAHI

HENU NACHAPA CHU KEI KAHI-I

0
HINKHO THUSIMBY- GOGOU CHONGLOIEpisode (1)Nikhat kapa duty post ahina ding ngaibang in ache doh tan ahi. Kapa achejouva chun kachang in room sung'a chun...
ZALAIHANG LE TINGNEM

ZALAIHANG LE TINGNEM-VI

0
HINKHO THUSIMπš†πš›πš’πšπšπšŽπš— π™±πš’- π™Άπš˜πšπš˜πšž π™²πš‘πš˜πš—πšπš•πš˜πš’(7219368064)Final EpisodeKenjong tingnem chu chair khat to khaovin kakan beh in amuh ponse khat in kakan peh in kenjong thu...
ZALAIHANG LE TINGNEM

ZALAIHANG LE TINGNEM-V

0
HINKHO THUSIMπš†πš›πš’πšπšπšŽπš— π™±πš’- π™Άπš˜πšπš˜πšž π™²πš‘πš˜πš—πšπš•πš˜πš’(7219368064)Nao kahinkho thusim chu tun kalal jeh in ka oldom phatle sei tate kati pehtan ahile amanu'n jong kathusei chu...
ZALAIHANG LE TINGNEM

JALAI HANG LE TINGNEM-IV

0
HINKHO THUSIMπš†πš›πš’πšπšπšŽπš— π™±πš’- π™Άπš˜πšπš˜πšž π™²πš‘πš˜πš—πšπš•πš˜πš’(7219368064)Arranged: Naocy HaokipNgaitheng ahin kho abei kahet phatchun kaloipa'n jong pistol ahin satdoh in kadehpang toh asuton kapding eigo tan...
JALAI HANG LE TINGNEM

JALAI HANG LE TINGNEM-IV

0
HINKHO THUSIMFinal Episodeπš†πš›πš’πšπšπšŽπš— π™±πš’- π™Άπš˜πšπš˜πšž π™²πš‘πš˜πš—πšπš•πš˜πš’(7219368064)Arranged: Naocy HaokipNgaitheng ahin kho abei kahet phatchun kaloipa'n jong pistol ahin satdoh in kadehpang toh asuton kapding eigo...
JALAI HANG LE TINGNEM

JALAI HANG LE TINGNEM-III

0
HINKHO THUSIMπš†πš›πš’πšπšπšŽπš— π™±πš’- π™Άπš˜πšπš˜πšž π™²πš‘πš˜πš—πšπš•πš˜πš’(7219368064)Arranged: Naocy HaokipGoverment sepai hon oltah a eihin juiju chu galkang a kon kagalmu phatchun keile kaloipa Chule camp officer...
THANGLHUN LE LHUNSAT

THANGLHUN LE LHUNSAT-I

0
Heart touching storyπš†πš›πš’πšπšπšŽπš— π™±πš’- π™Άπš˜πšπš˜πšž π™²πš‘πš˜πš—πšπš•πš˜πš’(7219368064)Arranged: Naocy HaokipHinkho thusimMasang laihin thanglhun le lunsat kiti ucha pasal ni ana um min ahi. Amani ucha hi...
JALAI HANG LE TINGNEM

JALAI HANG LE TINGNEM-II

0
HINKHO THUSIMπš†πš›πš’πšπšπšŽπš— π™±πš’- π™Άπš˜πšπš˜πšž π™²πš‘πš˜πš—πšπš•πš˜πš’(7219368064)Arranged: Naocy HaokipKHOLKON in achapa zalaihang chu gamvah ho apedoh tan ama jong inlam jon in anung kiletan ahi.Tun hiche...
JALAI HANG LE TINGNEM

JALAI HANG LE TINGNEM-I

0
HINKHO THUSIMπš†πš›πš’πšπšπšŽπš— π™±πš’- π™Άπš˜πšπš˜πšž π™²πš‘πš˜πš—πšπš•πš˜πš’(7219368064)Arranged: Naocy HaokipMasang laihin gollhang jalaihang kiti khat ana ummin ahi. Amahi aneo lai in anu'n ana thisan tan ahi.Tun...

NUTHU PATHU NGAILOU

1
CHAPANG NU HINKHOπš†πš›πš’πšπšπšŽπš— π™±πš’- π™Άπš˜πšπš˜πšž π™²πš‘πš˜πš—πšπš•πš˜πš’(7219368064)Arranged: Naocy HaokipHeart touchingHINKHO THUSIM.Masang laihin Gracy kiti nungah chapang melhoi tah kum somleget (18years) numei khat hi ana...
KALUNGSET MOINU

KALUNGSET MOINU-I

0
LOVE STORY- HINKHO THUSIMπš†πš›πš’πšπšπšŽπš— π™±πš’- π™Άπš˜πšπš˜πšž π™²πš‘πš˜πš—πšπš•πš˜πš’(7219368064)Episode-1Thusim ena sim masang un keihi kamintah ahile zamkhotinjathang akitin kapu minhi Helkhozam ahin ahi. Kapenna kho chu...
error: Content is protected !!